De website: www.sevenyards.nl is een zakelijke website voor Internet bedrijf Seven Yards

Persoonsgegevens die worden verwerk

Seven Yards  kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Seven Yards  verstrekt. Seven Yards  kan de volgende  persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres (geanonimiseerd)

Waarom Seven Yards gegevens nodig heeft

Seven Yards  verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Hoe lang Seven Yards de gegevens bewaart

Seven Yards  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Seven Yards  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Seven Yards  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Seven Yards  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Seven Yards  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Seven Yards  te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Seven Yards  heeft hier geen invloed op.

Seven Yards  heeft Google geen toestemming gegeven om via Seven Yards verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan@sevenyards.nl  Jan Moekestorm >zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Seven Yards  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Seven Yards  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Seven Yards verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Seven Yards  op via jan@sevenyards.nl

www.sevenyards.nl is een website van Seven Yards
Seven Yards  is als volgt te bereiken:

Contact persoon:
Jan Moekestorm
Telefoon: 06-51254664
E-mailadres: Info@sevenyards.nl